Ödül Alan Tebliğler


21. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi

18 – 21 Ekim 2017, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Edremit

Birincilik Ödülü


Doç.Dr. Abdulkadir KAYA

Pay Piyasasına Dayalı Vadelı̇ İşLem ve Spot Pı̇yasalarının Öncü Gösterge Olma Özellı̇ği: Borsa İstanbul Örneği


İkincilik Ödülü


Dr. Murat ATİK

Doç.Dr. Yaşar KÖSE

Dr. Bülent YILMAZ
Hı̇sse Senedı̇ Risk Prı̇mı̇ Bulmacası: Borsa İstanbul BİST-100 Endeksı̇ Üzerı̇nde Bir Uygulama


Üçüncülük Ödülü


Yrd. Doç. Dr. Letife ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. N. Serap VURUR

BİST 100 Getı̇rı̇ Endeksı̇ İle İşlem Hacmı̇ Volatı̇litelerı̇nin Modellenmesı̇ ve Aralarındakı̇ Nedensellik İlişkisi

 

20. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi

19 – 22 Ekim 2016, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Birincilik Ödülü


Yrd. Doç. Dr. Özge KORKMAZ, Deniz ERER, Elif ERER

 

Alternatif Yatırım Araçlarında Ortaya Çıkan Balonlar Türkiye Hisse Senedi Piyasasını Etkiliyor Mu BİST 100 Üzerine Bir Uygulama


İkincilik Ödülü


Dr. Murat Engin AKKAŞ, Prof.Dr.Güven SAYILGAN

Volatility Spillover Between Foreign Exchange And Stock Markets Evidence From Turkey


Üçüncülük Ödülü


Yrd.Doç.Dr. Samet EVCİ, Doç.Dr. Serkan Yılmaz KANDIR 

Optimal Hedge Oranı Tahmini Dolar Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Bir Uygulama

 

 

19. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi

21 – 24 Ekim 2015, Hitit Üniversitesi, Çorum


Birincilik Ödülü


Yrd. Doç. Dr. İbrahim BOZKURT

Yerel Hisse Tercihi Ve Bedava Binici Sorunu Etkisi Temelinde Yerli Ve Yabancı
Yatırımcı Etkileşiminin Tespiti


İkincilik Ödülü


Yrd. Doç. Dr. Aycan HEPSAĞ, Dr. Burçay Yaşar AKÇALI

Etkin Piyasalar Hipotezinin Asimetrik Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi İle
Analizi: G-7 Ve E-7 Ülkeleri Örneği


Üçüncülük Ödülü (1)


Arş. Gör. Samiye EKİM, Arş. Gör. Ayben KOY

Borsa İstanbul Sektör Endekslerinin Volatilite Modellemesi


Üçüncülük Ödülü (2)


Yrd. Doç. Dr. Semra BANK, Yrd. Doç. Dr. Evrim ERDOĞAN

Portföy Getirilerine Soyut Bir Yaklaşım: Marka Portföyleri Ve Marka Değerine
Dayalı Ağırlıklandırma


Prof.Dr. Cevat SARIKAMIŞ 2015 Özel Ödülü (1) 


Dr. Rehber BİRKAN

Finansal Performansın Ölçülmesinde Ekonomik Katma Değer Ve Bankacılık Sektöründe
Piyasa Değeri İle İlişkisinin Analizi (2004-2013 Borsa İstanbul Uygulaması)


Prof.Dr. Cevat SARIKAMIŞ 2015 Özel Ödülü (2)

Dr. Nurcan ÖCAL, Dr. Eyüp KADIOĞLU
Finansal Başarısızlığın Tahmini: Borsa İstanbul’da İmalat Sektörü İçin Bir
Uygulama


Prof.Dr. Cevat SARIKAMIŞ 2015 Özel Ödülü (3)


Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Kurt CİHANGİR

Küresel Krizin Borsalara Etkisi: Kriz Şiddet Katsayısının Hesaplanması
 

 

18. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi

15 – 18 Ekim 2014, Pamukkale Üniversite, Denizli 


Birincilik Ödülü

Doç.Dr. Erdinç ALTAY

Knight Belirsizliği Risk ve Muğlaklığın Borsa İstanbul Aşırı Getiri Oranları Üzerindeki Etkisi


İkincilik Ödülü

M. Barış AKÇAY,
Prof.Dr. Haluk LEVENT, Doç.Dr. Cantürk KAYAHAN

Hisse Fonlarının Performans Ölçümünde AHS Bazlı Bir Rating Modeli Önerisi


Üçüncülük Ödülü

Prof.Dr. Kürşat YALÇINER,
Arife Aycan MUTLU

Döviz Piyasası Baskısı ve Müdahale Endeksi Türkiye Döviz Piyasası Üzerine Bir İnceleme

 

 

 

 

17. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi

 

16. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi

 


15. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi

12-14 Ekim 2011, 
Malatya İnönü ÜniversitesiMalatya

 

Birincilik Ödülü


Dr. Ersan Ersoy, Yrd.Doç.Dr. Ali Bayrakdaroğlu

İMKB 30 Endeksi ile VOB İMKB 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Öncül Ardıl İlişkisi

İkincilik Ödülü


Uzman Özge Yörükoğlu,
Uzman Barış Akçay, Yrd.Doç.Dr. Cantürk Kayahan

Finansal Piyasalarda Likidite Riskinin Ölçülmesinde Kullanılan Modeller Döviz Piyasası

Üzerine Uygulama

Üçüncülük Ödülü

 


Doç.Dr. Ünal Gülhan, Öğr.Gör. Abdulkadir Kaya, Doç.Dr. Bener Güngör

Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir İnceleme

 

Özel Teşvik Ödülü


Yrd.Doç.Dr. Ercan Özen, Öğr.Gör. Bahattin Hamarat, Yrd.Doç.Dr. Serap Vurur

Türkiye’de İllerin Finansal Faaliyetlere Katılım Eğilimlerine Göre Derecelendirilmesi

 

 

 

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.finansbilim.com/?page_id=226