Ödül Alan Tebliğler

 

25. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi
19 – 22 Ekim 2022, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur
Birincilik Ödülü

KÜRESEL FİNANSAL PİYASALAR ARASINDA BULAŞMA ETKİSİNİN İNCELENMESİ SİSTEMİK OLARAK ÖNEMLİ HİSSE SENEDİ PİYASALARI

Emrah İsmail ÇEVİK, Hande ÇALIŞKAN TERZİOĞLU, Yunus KILIÇ, Mehmet Fatih BUĞAN

İkincilik Ödülü

YATIRIMCILAR HANGİ VARLIKLARI SATIN ALMA EĞİLİMİNDELER EKONOMİ VE PARA POLİTİKALARINDAKİ BELİRSİZLİKLERİN FİYATLANMASI

Özge KORKMAZ, Elif ERER, Deniz ERER

Üçüncülük Ödülü

EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER İNDEKS GÖSTERGELERİNİN YENİ SANAYİLEŞEN ÜLKELERİN KREDİ NOTLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Gizem VERGİLİ, Mehmet Sinan ÇELİK, Bahar TAŞ

24. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi
20 – 23 Ekim 2021, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya
Birincilik Ödülü

YÜZYILIN VEBASI: COVİD-19 PANDEMİSİ YATIRIMCI DAVRANIŞINI NASIL ETKİLEDİ: AŞI HABERLERİNİN FİYATLANMASI

Özge KORKMAZ, Elif ERER, Deniz ERER

İkincilik Ödülü

BANKALARDA KREDİ KALİTESİNİ ETKİLEYEN REEL SEKTÖR FAKTÖRLERİ

Eyüp KADIOĞLU, Niyazi TELÇEKEN

Üçüncülük Ödülü

MOMENTUM FAKTÖRÜ İLE GENİŞLETİLMİŞ FAMA-FRENCH ALTI FAKTÖRLÜ VARLIK FİYATLAMA MODELİNİN BORSA İSTANBUL AÇISINDAN TEST EDİLMESİ

Mesut DOĞAN, Mustafa KEVSER, Bilge Leyli DEMİREL

23. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi
9 – 12 Ekim 2019, Marmara Üniversitesi, Manavgat, Antalya
Birincilik Ödülü

MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU: FTSE, DAX VE BIST UYGULAMALARI
UMUT UYAR

İkincilik Ödülü

FAMA-FRENCH BEŞ FAKTÖR VARLIK FİYATLAMA MODELİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
MESUT DOĞAN – BİLGE LEYLİ ELİTAŞ – AYŞENUR ALTINAY

Üçüncülük  Ödülü

PRICE-VOLUME RELATION IN BORSA ISTANBUL

EFE ÇAĞLAR ÇAĞLI

22. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi
10 – 13 Ekim 2018, Mersin Üniversitesi, Mersin
Birincilik Ödülü

FARKLI REJİMLER ALTINDA TÜRKİYE, İNGİLTERE, AMERİKA VE EURO BÖLGESİ TAHVİL PİYASALARI, EMTİA PİYASASI VE DÖVİZ PİYASASINDAN BIST 100 ENDEKSİNE VOLATİLİTE YAYILIMI

Elif ERER, Deniz ERER, Özge KORKMAZ

İkincilik Ödülü

FAMA FRENCH BEŞ FAKTÖR VARLIK FİYATLAMA MODELİNİN GEÇERLİLİĞİNİN TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Doç.Dr. Feyyaz ZEREN, Dr. Öğr. Üyesi Tayfun YILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Murat BELKE

Üçüncülük Ödülü

KRİPTO PARALARIN FİYATINDAKİ DALGALANMALARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: HAYES PROCESS MAKROSU İLE BİTCOİN ÜZERİNE BİR ANALİZ

Prof.Dr. Tuğrul KANDEMİR, Öğr.Gör. Gözde SEREZLİ, Merve KILINÇ

21. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi
18 – 21 Ekim 2017, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Edremit

Birincilik Ödülü
Doç.Dr. Abdulkadir KAYA

Pay Piyasasına Dayalı Vadelı̇ İşLem ve Spot Pı̇yasalarının Öncü Gösterge Olma Özellı̇ği: Borsa İstanbul Örneği


İkincilik Ödülü
Dr. Murat ATİK

Doç.Dr. Yaşar KÖSE

Dr. Bülent YILMAZ
Hı̇sse Senedı̇ Risk Prı̇mı̇ Bulmacası: Borsa İstanbul BİST-100 Endeksı̇ Üzerı̇nde Bir Uygulama


Üçüncülük Ödülü
Yrd. Doç. Dr. Letife ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. N. Serap VURUR

BİST 100 Getı̇rı̇ Endeksı̇ İle İşlem Hacmı̇ Volatı̇litelerı̇nin Modellenmesı̇ ve Aralarındakı̇ Nedensellik İlişkisi


20. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi

19 – 22 Ekim 2016, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Birincilik Ödülü
Alternatif Yatırım Araçlarında Ortaya Çıkan Balonlar Türkiye Hisse Senedi Piyasasını Etkiliyor Mu BİST 100 Üzerine Bir Uygulama

Yrd. Doç. Dr. Özge KORKMAZ, Deniz ERER, Elif ERER


İkincilik Ödülü
Dr. Murat Engin AKKAŞ, Prof.Dr.Güven SAYILGAN
Volatility Spillover Between Foreign Exchange And Stock Markets Evidence From Turkey

Üçüncülük Ödülü
Yrd.Doç.Dr. Samet EVCİ, Doç.Dr. Serkan Yılmaz KANDIR 
Optimal Hedge Oranı Tahmini Dolar Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Bir Uygulama
 19. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi

21 – 24 Ekim 2015, Hitit Üniversitesi, Çorum


Birincilik Ödülü
Yrd. Doç. Dr. İbrahim BOZKURT
Yerel Hisse Tercihi Ve Bedava Binici Sorunu Etkisi Temelinde Yerli Ve Yabancı
Yatırımcı Etkileşiminin Tespiti

İkincilik Ödülü
 


Yrd. Doç. Dr. Aycan HEPSAĞ, Dr. Burçay Yaşar AKÇALI

Etkin Piyasalar Hipotezinin Asimetrik Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi İle
Analizi: G-7 Ve E-7 Ülkeleri Örneği


Üçüncülük Ödülü (1)
 


Arş. Gör. Samiye EKİM, Arş. Gör. Ayben KOY

Borsa İstanbul Sektör Endekslerinin Volatilite Modellemesi


Üçüncülük Ödülü (2)
 


Yrd. Doç. Dr. Semra BANK, Yrd. Doç. Dr. Evrim ERDOĞAN

Portföy Getirilerine Soyut Bir Yaklaşım: Marka Portföyleri Ve Marka Değerine
Dayalı Ağırlıklandırma


Prof.Dr. Cevat SARIKAMIŞ 2015 Özel Ödülü (1) 
 


Dr. Rehber BİRKAN

Finansal Performansın Ölçülmesinde Ekonomik Katma Değer Ve Bankacılık Sektöründe
Piyasa Değeri İle İlişkisinin Analizi (2004-2013 Borsa İstanbul Uygulaması)


Prof.Dr. Cevat SARIKAMIŞ 2015 Özel Ödülü (2)
 

Dr. Nurcan ÖCAL, Dr. Eyüp KADIOĞLU
Finansal Başarısızlığın Tahmini: Borsa İstanbul’da İmalat Sektörü İçin Bir
Uygulama


Prof.Dr. Cevat SARIKAMIŞ 2015 Özel Ödülü (3)
 


Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Kurt CİHANGİR

Küresel Krizin Borsalara Etkisi: Kriz Şiddet Katsayısının Hesaplanması
 

 

18. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi
 

15 – 18 Ekim 2014, Pamukkale Üniversite, Denizli 


Birincilik Ödülü

Doç.Dr. Erdinç ALTAY 

Knight Belirsizliği Risk ve Muğlaklığın Borsa İstanbul Aşırı Getiri Oranları Üzerindeki Etkisi


İkincilik Ödülü

M. Barış AKÇAY,
Prof.Dr. Haluk LEVENT, Doç.Dr. Cantürk KAYAHAN
 

Hisse Fonlarının Performans Ölçümünde AHS Bazlı Bir Rating Modeli Önerisi


Üçüncülük Ödülü

Prof.Dr. Kürşat YALÇINER,
Arife Aycan MUTLU
 

Döviz Piyasası Baskısı ve Müdahale Endeksi Türkiye Döviz Piyasası Üzerine Bir İnceleme

 

 

 

 

17. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi

 

16. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi

 


15. Finans Sempozyumu Ödül Alan Tebliğler Listesi

12-14 Ekim 2011, 
Malatya İnönü ÜniversitesiMalatya 

 

Birincilik Ödülü 


Dr. Ersan Ersoy, Yrd.Doç.Dr. Ali Bayrakdaroğlu

İMKB 30 Endeksi ile VOB İMKB 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Öncül Ardıl İlişkisi

İkincilik Ödülü 


Uzman Özge Yörükoğlu,
Uzman Barış Akçay, Yrd.Doç.Dr. Cantürk Kayahan

Finansal Piyasalarda Likidite Riskinin Ölçülmesinde Kullanılan Modeller Döviz Piyasası

Üzerine Uygulama

Üçüncülük Ödülü 

 


Doç.Dr. Ünal Gülhan, Öğr.Gör. Abdulkadir Kaya, Doç.Dr. Bener Güngör

Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir İnceleme

 

Özel Teşvik Ödülü 


Yrd.Doç.Dr. Ercan Özen, Öğr.Gör. Bahattin Hamarat, Yrd.Doç.Dr. Serap Vurur

Türkiye’de İllerin Finansal Faaliyetlere Katılım Eğilimlerine Göre Derecelendirilmesi

 

 

 

 

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.finansbilim.com/?page_id=226


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/fina6sbilimcom/public_html/wp-includes/functions.php on line 5221

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/fina6sbilimcom/public_html/wp-includes/functions.php on line 5221