Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

  • 27. Finans
    Sempozyumu

    • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
    • 9 Ekim 2024 - Çarşamba
    Kalan Süre:
Finans Bilim Platformu

Hakkımızda

Finans Bilim Platformu (FBP), finans alanında aktif görev yapmış veya emekli olmuş tüm öğretim üyeleri ve yardımcılarının bir araya geldiği, tüzel kişiliği olmayan bir sivil toplum kuruluşudur. Amacımız, finans alanında çalışan bilim insanlarının bilimsel ve sosyal etkinliklerine katkıda bulunmak, bu etkinlikleri geniş kitlelere duyurmak ve finans alanında bilimsel toplantılar düzenleyerek katkı sağlamaktır.

Misyonumuz ve Faaliyetlerimiz:

Bilimsel Etkinliklerin Desteklenmesi:
 FBP, finans alanında görev yapmış veya yapmakta olan bilim insanlarının katkı sağladığı etkinlikleri desteklemekte ve bu etkinliklerin geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda, sempozyumlar, konferanslar, açık oturumlar gibi bilimsel toplantılar düzenlenmekte ve teşvik edilmektedir.