Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun!

Hakkımızda

Hakkımızda

Finans Bilim Platformu (FBP), finans alanında aktif görev yapmış veya emekli olmuş tüm öğretim üyeleri ve yardımcılarının bir araya geldiği, tüzel kişiliği olmayan bir sivil toplum kuruluşudur. Amacımız, finans alanında çalışan bilim insanlarının bilimsel ve sosyal etkinliklerine katkıda bulunmak, bu etkinlikleri geniş kitlelere duyurmak ve finans alanında bilimsel toplantılar düzenleyerek katkı sağlamaktır.

Misyonumuz ve Faaliyetlerimiz:

Bilimsel Etkinliklerin Desteklenmesi:
FBP, finans alanında görev yapmış veya yapmakta olan bilim insanlarının katkı sağladığı etkinlikleri desteklemekte ve bu etkinliklerin geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda, sempozyumlar, konferanslar, açık oturumlar gibi bilimsel toplantılar düzenlenmekte ve teşvik edilmektedir.

Eğitim Programlarına Destek: Finans alanındaki değişen koşullara göre, üniversitelerin finans ders programlarının içeriğini güncellemelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, ders programlarının gereksinimlere uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmekte ve girişimlerde bulunulmaktadır.

Yıllık Sempozyumlar: FBP, her yıl ekim ayının üçüncü haftasında üniversitelerin desteğiyle finans konusunda uzman kişilerle bir araya gelerek sempozyum düzenlemektedir. Bu etkinlik, finans alanında yeni gelişmelerin tartışılmasına, deneyimlerin paylaşılmasına ve finans alanındaki bilimsel çalışmalara destek olmayı amaçlamaktadır.

Vizyonumuz: Finans Bilim Platformu olarak, finans alanında hem akademik dünyada hem de uygulamada yenilikçi ve toplumsal etkisi olan çalışmalara katkıda bulunarak, finansal bilginin ve farkındalığın artmasını hedeflemekteyiz. FBP, finans dünyasında bilimsel araştırmaların ve bilginin paylaşımının önemini vurgulayarak, finans alanındaki gelişmelerin topluma etkili bir şekilde ulaşmasına yardımcı olmaktadır.

09 EKİM 2024
Bir Sonraki Etkinlik
0 Katılımcı
0 Bildiri
0 Yıllık Etkinlik
0 Sponsor

Samsun Birey
25 +

Eğitim Deneyimi

Birey Eğitim Kurumları